Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC83
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem opracowania projektu rozporządzenia jest kontynuacja systemu wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embargo na import produktów z tego sektora pochodzących z Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane przepisy przewidują, że wsparcie będzie udzielane na zasadach zbliżonych do tych, jakie miały zastosowanie w odniesieniu do pomocy udzielanej w ramach poprzednich transz wsparcia uruchomionych na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw. Na podstawie proponowanych przepisów możliwe będzie udzielenie pomocy krajowym producentom owoców i warzyw, którzy przeprowadzą kwalifikowane operacje wycofania z rynku w okresie przebiegającym od sierpnia br. do czerwca 2016 r. Wsparciem będzie mogło zostać objęte: 296 200 ton jabłek i gruszek, 1 750 ton śliwek oraz winogron, 31 500 ton pomidorów, ogórków i korniszonów, papryki słodkiej oraz marchwi, a także 3 000 ton kapusty, kalafiorów i brokułów, pieczarek i owoców miękkich. Ponadto proponowane przepisy przewidują zwiększenie maksymalnego limitu ilości produktów, które może objąć operacjami wycofania jedna organizacja producentów owoców i warzyw realizujących programy operacyjne z 10 tys. ton do 20 tys. ton oraz zastosowanie w odniesieniu do tych podmiotów o połowę mniejszej redukcji niż w odniesieniu do producentów indywidualnych, na etapie określania współczynników przydziałów ilości, które mogą zostać objęte pomocą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.10.2015
do góry