Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD483
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia wynika z konieczności przygotowania aktu wykonawczego do ustawy i uwzględnia nowe rozwiązania prawne umożliwiające wsparcie Straży Granicznej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w razie wystąpienia zagrożeń, do których zwalczania siły Straży Granicznej są niewystarczające, lub gdy zwalczanie tych zagrożeń nie jest zadaniem Straży Granicznej.
Wprowadzane w przedmiotowym rozporządzeniu rozwiązania prawne umożliwią wsparcie Straży Granicznej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w razie wystąpienia zagrożeń, do których zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana lub nie jest to jej zadaniem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia, stosownie do upoważnienia ustawowego, określa podmioty organizujące współdziałanie, sposób organizacji współdziałania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, sposób koordynowania działań podejmowanych przez Straż Graniczną i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz  sposób wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Straży Granicznej prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach określonych w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2015
do góry