Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID253
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji IAAF Mistrzostw Świata w Półmaratonie w Sopocie 2018 r.

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z procesem przygotowania aplikacji Miasta Sopotu o prawa do organizacji IAAF Mistrzostw Świata w Półmaratonie w 2018 r. Prezydent Jacek Karnowski w imieniu własnym oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  zwrócił się do Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów o podpisanie Deklaracji i zobowiązania Rządu Kraju Gospodarza tzw. gwarancji potwierdzającej  wolę i gotowość udzielenia koniecznego wsparcia w związku z przygotowaniem i obsługą tych zawodów.
Treść przedmiotowej gwarancji została określona w załączniku do projektowanej uchwały. Zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielonej gwarancji wzorowany jest na załączniku B (Deklaracja i zobowiązanie Rządu Kraju Gospodarza) do Wniosku Aplikacyjnego wymaganego przez Radę IAAF.
Miasto Sopot kolejny raz kandyduje o prawa do organizacji imprezy rangi światowej w lekkiej atletyce. Przeprowadzone w Ergo Arenie w 2014 roku Halowe Mistrzostw Świata w 2014 r. uzyskały najwyższą notę wystawioną przez IAAF.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowa gwarancja, w ilości 1, dotyczy następujących obszarów: 
- wiz wjazdowych dla przedstawicieli IAAF i personelu DENTSU, sportowców, trenerów, oficjalnych gości, sponsorów i przedstawicieli mediów,
- w razie potrzeby pozwolenia na pracę na terytorium kraju gospodarza na wystarczający okres czasu, aby umożliwić tym osobom przygotowania oraz udział w Mistrzostwach,
- czasowego importu wskazanych przez IAAF towarów na terytorium kraju gospodarza oraz zwolniona z opłat celnych, podatkowych oraz innych podobnych opłat, pod warunkiem, że towary te zostaną skonsumowane/wykorzystane w trakcie Mistrzostw lub zostaną wywiezione po zakończeniu Mistrzostw,
- bezpieczeństwa podczas Mistrzostw,
- nieograniczonego dostępu do międzynarodowej sieci telekomunikacyjnej,
- braku ograniczeń importu i eksportu jakichkolwiek walut obcych do i z kraju gospodarza, a także wymiany i konwersji tych walut na dolary amerykańskie, euro lub franki szwajcarskie,
- zgody na wymianę walut na walutę kraju gospodarza na warunkach obowiązujących na międzynarodowym rynku walutowym.

Jednocześnie Prezydent Miasta Sopotu  zobowiązuje się do zabezpieczenia finansowego Mistrzostw oraz pokrycia ze środków własnych ewentualnego deficytu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Idzi Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2015
do góry