Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD478
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie  w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Sytuacja na rynku mleka jest bardzo napięta i niepewna, w szczególności w kontekście zniesionego z dniem 1 kwietnia 2015 r. systemu kwotowania produkcji mleka, wzrostu podaży mleka, spadku globalnego popytu i wprowadzonego w sierpniu 2014 r. rosyjskiego embarga na przetwory mleczne.
Bieżące ceny podstawowych przetworów mlecznych są niższe w relacji rocznej od około 17% (masło w blokach) do około 35% (odtłuszczone mleko w proszku), a w kwietniu 2015 r.  średnia cena skupu mleka wynosiła 118,17 zł za 100 kg i była niższa względem ubiegłego miesiąca o 3,2% i aż o 16,5% w relacji rocznej. Jednocześnie producenci mleka będą musieli zapłacić rekordowo wysoką opłatę za przekroczenie kwoty mlecznej, tj. ponad 90 gr za 1 kilogram przekroczenia.
Uwzględniając powyższe, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy w spłacie ww. opłat przez rozłożenie ich wpłaty na raty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się rozłożenie na raty wpłaty należnej opłaty od producentów mleka, którzy nie mają wolnego limitu pomocy de minimis, z zastosowaniem  oprocentowania 2,76 %.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.09.2015
do góry