Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD477
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zgodnie z planem rozwoju krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Optymalnym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia zmieniającego granice i obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, w wyniku czego instrumentem sse objęte zostaną nowe obszary o łącznej powierzchni 172,8341 ha, z czego  63,7857 ha to grunty prywatne. Grunty publiczne położone są na terenie Zabierzowa, Tarnowa, Andrychowa, Bochni, Zatoru, Boguchwały, Zakliczyna, Tuchowa, Jędrzejowa oraz Nowego Targu. Grunty prywatne, włączane w związku z planowanymi inwestycjami Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” sp. z o.o., TRI (Poland) sp. z o.o., Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, GRC Technologie sp. z o.o., Lajkonik Snacks sp. z o.o., Velvet Care sp. z o.o. położone są w Krakowie, Kluczach, Skawinie oraz Wolbromiu. Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których może powstać w perspektywie kilku najbliższych lat ok. 5231 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 902,8 mln zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.10.2015
do góry