Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD476
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju strefy pomorskiej przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji m.in. na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Projekt przewiduje włączenie do strefy pomorskiej nowych terenów w Brodnicy, Łebie, Liniewie oraz Lipnie stanowiących własność samorządów, w Gdańsku stanowiących własność Zarządzającego PSSE oraz terenów prywatnych w Starogardzie Gdańskim, Lipnie, Toruniu, Janikowie i Czarnkowie, tworząc warunki realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcję eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Bez tej regulacji nie wzrosną szanse na oczekiwany rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. Dzięki zastosowaniu instrumentu sse oczekuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 1433 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 833 mln zł. W wyniku wydania rozporządzenia do strefy włączonych będzie 180,7484 ha, w tym 117,6864 ha gruntów prywatnych, z czego 117,6864 ha pod 4 nowe inwestycje, realizowane przez: Akomex sp. z o.o. w Starogardzie Gdański, Pinguin Foods Polska sp. z o.o. w Lipnie, Ciech Soda Polska S.A. w Janikowie oraz Steico sp. z o.o. w Czarnkowie. Po niniejszej zmianie granic i obszaru strefy jej powierzchnia wyniesie 2039,9903 ha.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.10.2015
do góry