Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC3
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uzupełnienie implementacji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego nie została w pełni implementowana. W związku z powyższym przygotowane zmiany legislacyjne ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zmierzają do pełnej implementacji dyrektywy oraz wprowadzają nowe rozwiązania prawne.Termin transpozycji: 01.05.2004 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostanie uzupełniona o wynikającą z dyrektywy zasadę państwa pochodzenia, zmieniona zostanie redakcja tych przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne. Ustawa wprowadza procedurę powiadamiania o umieszczaniu w Internecie treści bezprawnych i blokowania dostępu do tych informacji, która częściowo znajduje swoje oparcie w dyrektywy 2000/31/WE. Rozwiązania te zostały uzgodnione ze środowiskami internautów i przedsiębiorców.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIgor Ostrowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2013 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Zgoda Zespołu z dnia 9 stycznia 2013 r. - projekt zostanie zrealizowany poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o zmianie niektórych innych ustaw - poz. UD70 w Wykazie.

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.01.2013
do góry