Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychPostępowania w sprawach dotyczących orzeczeń Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 

Cel przetwarzania danych w zbiorzerealizacja uprawnienia Szefa Służby Cywilnej do wnoszenia odwołań od orzeczeń Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej, wobec których Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej wydała orzeczenie
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

zawód

miejsce pracy

nazwiska i imiona

wykształcenie

przynależność związkową

przynależność partyjną

poglądy polityczne

nałogi

stan zdrowia

dane dotyczące:

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

mandatów karnych

orzeczeń o ukaraniu

skazań

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanewłaściwy sąd apelacyjny – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry