Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD342
Tytuł

Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba utworzenia Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (dalej: „Instytut”) wynika z potrzeby pogłębienia wzajemnej współpracy polsko-węgierskiej, która rozwijała się na przestrzeni wieków i przyczyniła się do przełomu politycznego w Europie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa zakłada utworzenie Instytutu.

Celem utworzenia Instytutu jest:
- przekazywanie młodemu pokoleniu znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
- wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów miedzy przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
- wspieranie inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznawanie języka, kultury, historii i polityki Polski i Węgier;
- wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Patronem Instytutu będzie prof. Wacław Felczak, który podczas II wojny światowej był kurierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a w latach powojennych więźniem skazanym na dożywotnie więzienie, uwolnionym dopiero w roku 1956. Prowadzone przez niego w latach 80-tych na Węgrzech działania przyczyniły się do sformułowania węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 stycznia 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.02.2018
do góry