BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1906,Lista-DGU-i-osob-zastepujacych-DGU.html
2020-10-29, 04:00

Nazwa zbioru danychLista DGU i osób zastępujących DGU.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Cel przetwarzania danych w zbiorze1. monitorowanie zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń na stanowiskach dyrektorów generalnych urzędów oraz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych przez osoby zajmujące te stanowiska. 2. monitorowanie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów generalnych urzędów oraz wyznaczanie osób zastępujących dyrektorów generalnych urzędów
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni na stanowiskach dyrektorów generalnych urzędów oraz wyznaczeni na osoby zastępujące dyrektora generalnego urzędu
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

miejsce pracy

nazwiska i imiona

data objęcia i uwolnienia stanowiska, podstawa prawna zmiany stanowiska, wymiar stażu pracy, status pracowniczy (pracownik służby cywilnej czy urzędnik służby cywilnej), mnożnik kwoty bazowej do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, nazwa stanowiska pracy oraz data wyznaczenia do pełnienia funkcji zastępującego dyrektora generalnego urzędu, informacje na temat dodatkowego zajęcia zarobkowego, stopień służbowy urzędnika służby cywilnej, informacja na temat przyznanych ocen okresowych (data sporządzenia oceny, poziom oceny)

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
Rejestr zmian