Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychBaza absolwentów KSAP.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Cel przetwarzania danych w zbiorzerealizacja zadań Szefa Służby Cywilnej w zakresie przedstawiania pierwszych stanowisk pracy kolejnym rocznikom absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz monitorowanie ich zatrudnienia
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeabsolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

wykształcenie

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

miejsce pracy

nazwiska i imiona

numer telefonu

adres poczty elektronicznej, rok ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych: informacje o posiadanym stażu pracy (okresy zatrudnienia, nazwy zajmowanych stanowisk), informacje na temat: odbytych staży, znajomości języków obcych, dodatkowych umiejętności, zainteresowań, działalności społecznej

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

od osób, których dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanedyrektorzy generalni urzędów administracji rządowej oraz kierownicy urzędów administracji Rzeczypospolitej Polskiej, w których mogą być zatrudnieni absolwenci KSAP na pierwszych stanowiskach pracy przedstawionych przez Szefa Służby Cywilnej
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry