BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1901,Lista-uzytkownikow-bazy-ogloszen-w-sluzbie-cywilnej.html
2020-10-29, 03:59

Nazwa zbioru danychLista użytkowników bazy ogłoszeń w służbie cywilnej.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Direkt Point Maciej Jonakowski Wojciech Rojek Spółka Jawna,
Warszawa, ul. Nabielaka 11/8

Centuria Sp. z o.o., Poznań, ul. Rubież 46,

 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Cel przetwarzania danych w zbiorzeumożliwienie realizacji obowiązku publikowania informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej oraz informacji o wyniku naboru w służbie cywilnej
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej i inni pracownicy urzędów administracji rządowej posiadający uprawnienia do dostępu do bazy ogłoszeń w służbie cywilnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

miejsce pracy

nazwiska i imiona

numer telefonu

login do systemu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer identyfikacyjny konta, numer identyfikacyjny urzędu, kategoria urzędu

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
Rejestr zmian