BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1893,Ewidencja-urzednikow-sluzby-cywilnej-przeniesionych-przez-Szefa-Sluzby-Cywilnej.html
2020-10-26, 08:58

Nazwa zbioru danychEwidencja urzędników służby cywilnej przeniesionych przez Szefa Służby Cywilnej.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Cel przetwarzania danych w zbiorzerealizacja ustawowych uprawnień Szefa Służby Cywilnej w zakresie dokonywania przeniesień urzędników służby cywilnej w ramach korpusu służby cywilnej
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeurzędnicy służby cywilnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

miejsce pracy

nazwiska i imiona

data przeniesienia

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
Rejestr zmian