Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC69
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie zmian dyrektywy Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią, wprowadzonych dyrektywą 2014/27/UE (zmieniającą m.in. dyrektywę Rady 92/85/EWG). Zmiany te powinny być wdrożone do prawa krajowego w terminie do 1 czerwca 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie zostały wprowadzone zmiany mające na celu wdrożenie zmian dyrektywy 92/85/EWG wprowadzonych dyrektywą 2014/27/UE - w załączniku rozporządzenia - w części VII „Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi” i części VIII „Prace w narażeniu na działanie szkodliwych  substancji chemicznych”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.10.2015
do góry