Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD450
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności wykonania upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 4 projektu ustawy z dnia o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu umożliwienie wypłaty, w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa beneficjentom działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, to jest:
1) jednostkom samorządu terytorialnego, realizującym operacje w ramach działań:
a) transfer wiedzy i działalność informacyjna,
b) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw,
c) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
d) współpraca,
e) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
2) lokalnym grupom działania, realizującym operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014–2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.09.2015
do góry