Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD449
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa dolnośląskiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie do strefy kamiennogórskiej nowych terenów w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze, tworząc warunki realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcje eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów. Objęcie strefą nowych terenów pozytywnie zaopiniował zarząd województwa dolnośląskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem sse gruntów publicznych o łącznej powierzchni 19,7823 ha, położonych w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze, wyłączenie ze strefy 7,1464 ha oraz dokonanie korekt powierzchni wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych zwiększających per saldo obszar strefy o 0,1291 ha.
W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1743,3045 ha.
Szacowane efekty włączenia do strefy gruntów publicznych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie

Pow.

(w ha)

Nowe/
utrzymane

etaty

Nakłady inwestycyjne

(w mln zł)

Maksymalna
pomoc publiczna

(w mln zł)

Miasto Kamienna Góra,

woj. dolnośląskie

10,3380

393

127,98

44,79

Miasto Jelenia Góra,

woj. dolnośląskie

9,4443

359

116,92

40,92

RAZEM

19,7823

752

244,90

85,71

 
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2015
do góry