Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD448
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie do strefy mieleckiej nowych terenów w Krośnie, stanowiących własność miasta oraz terenów prywatnych w Lublinie, Kraśniku i Międzyrzecu Podlaskim, tworząc warunki realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcje eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów. Projekt przewiduje również włączenie gruntów w Zagórzu i w gminie Dębica niezbędnych dla pełnej realizacji rozpoczętych na terenie strefy inwestycji. Objęcie strefą nowych terenów pozytywnie zaopiniowały zarządy województw podkarpackiego i lubelskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem sse gruntów o łącznej powierzchni 43,6364 ha, w tym 33,9342 ha gruntów prywatnych na rzecz realizacji 4 nowych inwestycji oraz zakończenia 2 już rozpoczętych projektów.
W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1495,6519 ha.
Szacowane efekty objęcia nowych terenów mielecką sse obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie

Pow.

(w ha)

Nowe/
utrzymane

etaty

Nakłady inwestycyjne

(w mln zł)

Maksymalna
pomoc publiczna

(w mln zł)

Polskie ZZ Lubella sp. z o.o. S.K.A.

12,3885

35/360

87,00

43,50

MW Lublin sp. z o. o.

8,8338

21/208

21,00

10,50

Cyclone Polska sp. z o.o.

2,2931

84

30,00

18,00

Wipasz S.A.

8,9369

300

120,00

60,00

Województwo podkarpackie (Krosno, Zagórz)

9,7022  

534

131,56

78,94

Tereny prywatne w Dębicy i Zagórzu włączane z kryterium niezbędności terenu

1,4819

tereny włączane na rzecz pełnej realizacji już rozpoczętych inwestycji, których skutki zostały określone wcześniej

Razem

43,6364

974/568

389,56

210,94

 
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIOZWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.07.2015
do góry