Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD447
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie woj. opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie nowych terenów do strefy wałbrzyskiej pod nowe inwestycje tworzące miejsca pracy. Działania te są zgodne z planem rozwoju strefy. Projekt zwiększa szanse na realizację nowych inwestycji, a więc rozwiązuje problem rozwoju gospodarczego, zwiększa eksport i zmniejsza bezrobocie. Potrzebę takich działań zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów, a pozytywnie zaopiniowały zarządy województw opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem SSE nowych obszarów o łącznej powierzchni 317,8579 ha, w tym 19,5682 ha gruntów prywatnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. Włączane do strefy grunty publiczne położone są w Strzelinie, Skarbimierzu, Kościanie, Oleśnicy, Książu Wielkopolskim, Niemodlinie, Dąbrowie, i Lewinie Brzeskim, a grunty prywatne położone są we Wrocławiu i Świebodzinie. Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 8482 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 4006,94 mln zł. Po włączeniu do strefy nowych terenów jej powierzchnia wyniesie 2921,6993 ha. Bez objęcia strefą przedmiotowych gruntów nie byłoby szansy na realizację nowych inwestycji, które według szacunków mogłyby wygenerować ok. 8482 nowych miejsc pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2015
do góry