Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD446
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Kostrzyńsko-słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i Zachodniej Wielkopolski, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie nowych terenów do strefy kostrzyńsko-słubickiej pod nowe inwestycje tworzące miejsca pracy. Działania te są zgodne z planem rozwoju strefy. Projekt zwiększa szanse na realizację nowych inwestycji, a więc rozwiązuje problem rozwoju gospodarczego, zwiększa eksport i zmniejsza bezrobocie. Potrzebę takich działań zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów, a pozytywnie zaopiniowały zarządy województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem SSE nowych obszarów o łącznej powierzchni 131,9023 ha, w tym 9,9134 ha gruntów prywatnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. Włączane do strefy grunty publiczne położone są w Nowej Soli, Czerwieńsku, Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Gnieźnie, Międzychodzie i Kwilczu, a grunty prywatne położone są w Żorach. Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 4700 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 980 mln zł. Po włączeniu do strefy nowych terenów jej powierzchnia wyniesie 1878,8792 ha. Bez objęcia strefą przedmiotowych gruntów nie byłoby szansy na realizację nowych inwestycji, które według szacunków mogłyby wygenerować ok. 4700 nowych miejsc pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2015
do góry