Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID237
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Muzeum Historii Polski w Warszawie, zostało utworzone Zarządzeniem Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie (Dz.Urz. MKiDN Nr 3, poz.18, z późn. zm.). Muzeum nie posiada do dzisiaj swojej stałej siedziby. Na skutek decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów dotyczącej budowy gmachu Muzeum, a także w związku z ustaleniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Obrony Narodowej dotyczącymi lokalizacji siedziby, budynek zostanie wzniesiony na terenie Cytadeli Warszawskiej. Muzeum zajmie główne miejsce w planowanym na terenie Cytadeli zespole muzealnym obok Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Obiekt ma mieć powierzchnię ok. 24 tys. m2 i stać się jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu - ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności - tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność". Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów. Prezentacja będzie miała w dużej części charakter narracyjny, przy wykorzystaniu zbiorów (pozyskanych, planowanych do zakupienia, depozytów) oraz najnowocześniejszych instalacji wystawienniczych, w tym technik audiowizualnych i multimedialnych. Zastosowana technika ma ułatwić zwiedzającym doświadczanie atmosfery dawnych epok, a jednocześnie pomoże zgromadzić bogate zasoby wiedzy o historii i kulturze polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawowym celem uchwały Rady Ministrów jest zapewnienie finansowania budowy Muzeum Historii Polski. Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie" zakłada finansowanie całości Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 310 000 000 zł w okresie 4 lat, odpowiednio w:
2016 r. - 11 600 000 zł;
2017 r. - 77 200 000 zł;
2018 r. - 128 400 000 zł;
2019 r. - 92 800 000 zł.
Szacunkowy koszt inwestycji został ustalony na podstawie kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności. Przyjęcie uchwały jest niezbędne celem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w 2015 roku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2015
do góry