Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD530
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1612) zwana dalej: „KTPCz”, ma na celu dokonanie zmian w przeznaczeniu częstotliwości z zakresu 26,5-27,5GHz  tak, aby zwiększyć zasoby widma przeznaczone na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a w tym także zapewnić wdrożenie w Polsce sieci 5G.
Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi w ramach pierwszej oraz drugiej opinii Grupy ds. Polityki Widma Radiowego wytypowała pasma: 700 MHz, 3,5 GHz, 3,7 GHz oraz 26 GHz jako przeznaczone w pierwszej kolejności do uruchomienia sieci 5G. W związku z trwającymi negocjacjami z państwami sąsiadującymi z Polską w sprawie zwolnienia pasma 700 MHz, intensywnym wykorzystaniem pasm 3,5 GHz, 3,7 GHz oraz 26 GHz (w zakresie 24,25 -26,5 MHz) przez użytkowników cywilnych, konieczne jest pozyskanie na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych dodatkowych zasobów częstotliwości znajdujących się obecnie w użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej w paśmie 26GHZ.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z obowiązującą KTPCz, zakres 26,5-27,5GHz użytkowany jest, w zależności od przeznaczenia, jako cywilny lub rządowy. Projektowana zmiana dotyczy podziału tego zakresu na trzy podzakresy, tzn.:
- 26,5-26,9GHz – użytkowanie cywilne, (obecnie rządowe)
- 26,9-27,3GHz – użytkowanie cywilno – rządowe, (obecnie rządowe)
- 27,3-27,5GHz – użytkowanie rządowe (obecnie rządowe),
co oznacza, iż w paśmie 26GHz do użytkowania wyłącznie cywilnego przeznaczone zostanie pasmo w blokach 2x200MHz, a jednocześnie – możliwe będzie współużytkowanie bloku 2x200MHz przez użytkowników cywilnych i wojskowych, co w pełni zabezpieczy interesy MON i użytkowników wojskowych. Zmiana taka daje możliwość faktycznego przekazania do użytkowania na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych 4 rezerwacji – każda po 200MHz.
Postulowana zmiana KTPCz pozwoli na uruchomienie procesu selekcyjnego i rozdysponowanie tego zasobu na obszarze całego kraju co pozwoli na szybkie rozpoczęcie świadczenia usług dla użytkowników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWanda Buk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.09.2019
do góry