Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD431
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaangażowanie osób fizycznych, organizacji lub instytucji, które swymi działaniami przyczyniły się
do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności Ministra Pacy i Polityki Społecznej uzasadniają stworzenie możliwości uhonorowania tych zasług w szczególnej formie, tj. ustanowioną odznaką. W drodze rozporządzenia, odznaki honorowe ustanowiły m.in. takie resorty jak: Ministerstwo Gospodarki – „Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – „Bene Merito”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Według obecnego stanu brak jest możliwości, by w godny sposób docenić wyróżniające się postawy i działania z obszaru praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina. W związku z powyższym istnieje potrzeba ustanowienia Odznaki Honorowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej Primus in Agendo ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem rozporządzenia jest ustanowienie Odznaki Honorowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opatrzonej maksymą Primus in Agendo, co oznacza Pierwszy w działaniu. Będą nią wyróżniane osoby fizyczne, organizacje lub instytucje. Ma to stanowić wyraz uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, dla najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także dla rzetelności i ofiarności w działaniach, które w istotny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji w obszarze polityki społecznej, rynku pracy lub rodziny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWładysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.07.2015
do góry