Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD399
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne obecnie funkcjonują lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego. Znajduje to odzwierciedlenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Tabeli III załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia został wskazany lekarz koordynator ratownictwa medycznego. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w tym zakresie. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego, którym mógł być tylko lekarz systemu, został zastąpiony wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, którym będzie lekarz systemu lub ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. W przypadku ratownika medycznego oraz pielęgniarki systemu wymagany będzie czteroletni staż pracy na stanowisku dyspozytora medycznego. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek w lp. 1 Tabeli III załącznika 3 w miejsce lekarza koordynatora ratownictwa medycznego zostanie uwzględniony wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 30 października 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.11.2018
do góry