Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD391
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 101 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz 773) nowe brzmienie art.101 ust. 10 spowodowało konieczność opracowania nowego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane w projekcie rozwiązania polegające na wprowadzeniu obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych umożliwią udział żołnierzy rezerwy w szkoleniach organizowanych w jednostkach wojskowych. Szkolenia te przełożą się wprost na jakość uzupełnienia mobilizacyjnego jednostek wojskowych w zakresie stanów osobowych. Dodatkowo obowiązkowe odbywanie ćwiczeń wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowoczesnym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych umiejętności i kwalifikacji.
Projektowana regulacja, w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, określa czas przez jaki będzie ona obowiązywała. Projekt określa również katalog osób podlegających powołaniu na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2015
do góry