Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD364
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym powodem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. Nr 110, poz. 1042, z późn. zm.) jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do  przepisów ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wskazane przepisy ustawy zakładają wyłączenie Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji i powołanie Centralnego Biura Śledczego Policji jako jednostkę organizacyjną Policji służby śledczej, działającą na terenie całego kraju, kierowaną przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje rozszerzenie katalogu przełożonych o powołanego ustawą o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Wskazani w rozporządzeniu przełożeni, w przypadku tworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, w skład którego wchodzą pracownicy, mają obowiązek upowszechniania informacji o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie policyjnym pracownika cywilnego w miejscach wskazanych rozporządzeniem.
Jednocześnie w związku ze zmianą nazwy miesięcznika policyjnego, w którym ukazywać się mają ogłoszenia o zatrudnieniu pracowników w kontyngencie policyjnym, wprowadzono w nowelizowanym przepisie aktualną nazwę miesięcznika tj. „Policja 997”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 października 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2014
do góry