Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD363
Tytuł

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielania pomocy dla rolników prowadzących uprawy porzeczki czarnej i wiśni, w związku z drastycznym spadkiem w 2014 r.  cen skupu tych owoców. Ceny porzeczek czarnych w bieżącym sezonie są  zdecydowanie niższe od cen notowanych w ubiegłym roku, w przypadku porzeczek czarnych do mrożenia prawie 3-krotnie – na poziomie 0,58 zł/kg w stosunku do 1,63 zł/kg w roku 2013. Tegoroczne ceny są również niższe od cen notowanych w okresie ostatnich dziewięciu lat – średnia z lat 2005 – 2013 wynosi 2,04 zł/kg, a średni koszt produkcji 1 kg owoców przy plonie 7 ton z 1 ha wyliczony przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynosi ok. 2,02 zł.
Także ceny wiśni kształtujące się w bieżącym sezonie, na poziomie 1,13 zł/kg są dwukrotnie niższe od cen z analogicznego okresu w 2013 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się udzielenie pomocy w formie de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa w wysokości 410 zł/ ha uprawy porzeczki czarnej lub wiśni  będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR.  Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie będzie  mogła  przekroczyć łącznie  równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten pomniejszą kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis  w  rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 września 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2014
do góry