Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID199
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W przededniu 70-tej rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau przedmiotem szczególnej troski władz państwowych oraz wspólnot samorządowych Ziemi Oświęcimskiej jest estetyka otoczenia b. obozu oraz warunki dostępności miejsca pamięci, związane zarówno z dojazdem, jak i z ewentualną ewakuacją turystów i pielgrzymów.
2. Ze względów technicznych zaplanowane w IV etapie programu wieloletniego zadanie nr 10/I pn. Budowa nowej drogi dojazdowej do Judenrampe i Ziemniaczarek łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince nie może zostać zrealizowane bez wprowadzenia odwodnienia nowej drogi dojazdowej do zaprojektowanego systemu kanalizacji opadowej wzdłuż planowanej drogi odbarczającej, usytuowanej na przedpolu KL Birkenau w Brzezince. Wspólny system odwadniający dotyczy realizacji dwóch inwestycji jednocześnie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zgodnie z rekomendowaną przez Wojewodę Małopolskiego propozycją Wójta Gminy Oświęcim, projekt zakłada włączenie do IV Etapu OSPR zadań: nr 12/I pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Brzozowej w Brzezince, nr 13/1 pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej i ul. Polnej w Harmężach oraz nr 14/1 pn. Przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince - w celu poprawy stanu technicznego całego ciągu komunikacyjnego wykorzystywanego podczas różnego rodzaju uroczystości odbywających się na terenie b. KL Birkenau w Brzezince oraz poza nim.
2. Włączenie do obowiązującego etapu programu zadania nr 15/I pn. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu, drogi powiatowej nr K 1877), usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince, stworzy warunki do usunięcia przeszkód natury technicznej, wstrzymujących realizację zadania nr 10/I pn. Budowa nowej drogi dojazdowej do Judenrampe i Ziemniaczarek łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince. Spowodowane względami technicznymi opóźnienie realizacji zadania nr 10/1 wymaga wydłużenie okresu jego realizacji do 2015 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry