BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1553,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-rocznych-oplat-za-prawo-do-dyspo.html
2020-08-04, 22:41
Numer projektuRD360
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635) zmieniła art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243), do którego odsyła upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego rozporządzenia z art. 185 ust. 12 ustawy Prawo telekomunikacyjne, co zgodnie z ZTP powoduje konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych, w projektowanym rozporządzeniu, do zawartego w § 1 katalogu podmiotów obowiązanych do uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością dodaje się komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.12.2014
Rejestr zmian