Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD358
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 207, poz. 1755, z późn.zm) wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do  przepisów ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wskazane przepisy ustawy zakładają wyłączenie Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji i powołanie Centralnego Biura Śledczego Policji jako jednostkę organizacyjną Policji służby śledczej, działającą na terenie całego kraju, kierowaną przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany przedmiotowego rozporządzenia dotyczą poszerzenia katalogu przełożonych wymienionych w rozporządzeniu o Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Nowelizowane przepisy rozporządzenia dotyczą katalogu przełożonych, którzy posiadają:
 - upoważnienie Komendanta Głównego Policji do dokonania „oceny predyspozycji” policjanta do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym w stosunku do policjantów podległych służbowo,
 - prawo delegowania, przedłużania czasu delegowania do służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych oraz odwołania z tego delegowania.
Ponadto Komendant Główny Policji będzie miał prawo do uchylenia rozkazu personalnego dotyczącego delegowania policjanta do służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych wystawione również przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
Przedmiotowa regulacja zakłada, iż policjant Centralnego Biura Śledczego Policji w czasie delegowania w ramach kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych podlega Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dowódcy kontyngentu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 października 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2014
do góry