Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD354
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przez Radę Ministrów upoważnienia zawartego w art. 57 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W 2015 r. przewiduje się powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach:
1. ćwiczeń wojskowych - do 20.000 żołnierzy rezerwy z zawartymi kontraktami na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (posiadających nadane przydziały kryzysowe),
2. ćwiczeń wojskowych - do 300 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy niebędących żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych, w tym 70 i 50 stanu średniorocznego z przeznaczeniem odpowiednio na szkolenie w ramach kursów oficerskich i podoficerskich żołnierzy rezerwy, którzy zajmują lub przewidziani są do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których wymagane są wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe,
3. okresowej służby wojskowej – do 50 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy w związku z zabezpieczeniem kontyngentów poza granicami kraju oraz możliwości użycia żołnierzy rezerwy w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
4. służby przygotowawczej – do 2 525 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej), a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej; mężczyźni i kobiety – ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały).
Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.11.2014
do góry