Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD503
Tytuł

Projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony na Rzecz Rodziny Meritis Pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny, m.in. poprzez realizację programów rządowych jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, „Maluch+” czy Karta Dużej Rodziny.
Polska jest krajem wyróżniającym się w rozumieniu i powszechnym uznawaniu wartości rodziny. Wyróżniamy się także zakresem i intensywnością działań zmierzających do wskazania, utrwalania, upowszechniana, pogłębiania i wzmacniania jej znaczenia i wewnętrznej spójności.
Obecnie brak jest możliwości godnego uhonorowania osób, które wyróżniają się swymi działaniami na rzecz rodziny. W związku z tym istnieje potrzeba ustanowienia odznaki Zasłużony na Rzecz Rodziny Meritis Pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem rozporządzenia jest ustanowienie Odznaki Honorowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zasłużony na Rzecz Rodziny Meritis Pro Familia. Odznaka ma stanowić wyraz uznania dla osób, które w swych działaniach na rzecz rodziny stanowią wzór. Odznaka będzie przyznawana osobom, organizacjom i instytucjom, które wyróżniają się pełnym zaangażowaniem w działaniach na rzecz rodziny, w istotny sposób przyczyniąjącym się do poprawy sytuacji rodzin.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBożena Borys-Szopa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry