Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID182
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przypadające w 2018 r. obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości są dla administracji rządowej dużym wyzwaniem pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Konieczne jest zapewnienie stałego finansowania umożliwiającego realizację projektów zarówno na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jak i za granicą.
Propozycja zmiany uchwały nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, w tym załącznika do tej uchwały – Program Wieloletni Niepodległa na lata 2017-2021, wynika z propozycji wydłużenia Programu o rok, tj. do 2022 r. włącznie tak, aby Program objął również rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy, a także potrzeby zwiększenia zaangażowania finansowanego budżetu państwa w obchody oraz korekt, które wynikają z doświadczeń realizacji Programu w 1. roku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie w ustanowionym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Programie Wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2021 zmian w zakresie:
1. korekty terminu realizacji Programu tj. do roku 2022 (w konsekwencji zmiany jego nazwy);
2. zwiększenia zaangażowania finansowego z budżetu państwa;
3. korekt wynikających z doświadczeń realizacji Programu w 1. roku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Sellin Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 sierpnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.10.2018
Rejestr zmian