Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD323
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z projektowanym uchyleniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły niezbędne będzie zniesienie Pełnomocnika Rządu powołanego w celu zapewnienia realizacji zadań przewidzianych tym Programem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, którym jest Wojewoda Małopolski oraz zobowiązuje Wojewodę do przedstawienia Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Pełnomocnika w 2014 r. W projekcie przewiduje się również zniesienie Komitetu Sterującego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, który ciałem opiniodawczo–doradczym Pełnomocnika.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2014 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.08.2014
do góry