Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC54
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce przewiduje możliwość wypłaty rekompensat producentom wieprzowiny ponoszącym straty w następstwie ograniczeń weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce.
W celu zastosowania rozwiązań przewidzianych w wyżej wymienionym projekcie rozporządzenia nastąpiła konieczność przygotowania odpowiednich przepisów krajowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez producentów utrzymujących świnie w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi, w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.04.2014
do góry