Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD316
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, liczbę osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, z uwzględnieniem potrzeby zapewniania realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia Rada Ministrów ustala limit osób powoływanych w 2014 roku do odbycia ćwiczeń, co umożliwi przeprowadzenie ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji. Ćwiczenia te stanowią praktyczny element szkolenia obronnego przewidzianego w wieloletnich programach szkolenia w działach administracji rządowej Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne oraz w Województwie Małopolskim. W ramach planowanych ćwiczeń zakłada się sprawdzenie stanu gotowości do działania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Wojewodzie Małopolskiemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRobert Kupiecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.06.2014
do góry