Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD314
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stworzenie warunków do realizacji nowej, znaczącej dla kraju inwestycji z branży motoryzacyjnej, realizowanej przez Fiat Auto Poland S.A na terenie gmin Tychy i Bieruń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Włączenie do strefy katowickiej 226 ha gruntów stanowiących własność spółki Fiat Auto Poland S.A., w celu stworzenia warunków do realizacji nowej inwestycji. Projekt polega na rozbudowie i modernizacji istniejącego zakładu produkcyjnego, umożliwiając wdrożenie do produkcji nowego modelu samochodu osobowego z segmentu B, do tej pory niewytwarzanego przez Grupę Fiat. Z uwagi na znacząco obniżoną intensywność pomocy w województwie śląskim – do 25% w okresie od 1 lipca 2014 r. do końca 2020 r, spółka oczekuje, że uzyska zezwolenia na warunkach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014. W wyniku inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 420 nowych miejsc pracy, a wydane zezwolenie zagwarantuje utrzymanie już istniejących etatów, tj. ponad 3000 miejsc pracy. Całkowity koszt inwestycji to 2 mld zł, przy czym koszty kwalifikowane wyniosą 1,03 mld zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r. (jako skonsolidowany z RD230)
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.05.2014
do góry