Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD313
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stworzenie warunków do realizacji nowych, znaczących dla kraju, inwestycji z branży motoryzacyjnej poprzez objęcie terenu inwestycji wałbrzyską specjalną strefą ekonomiczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Włączenie do strefy wałbrzyskiej 334 ha we Wrześni i Nowej Rudzie. Teren we Wrześni jest brany pod uwagę przez inwestora w celu realizacji projektu w Polsce. Z uwagi na uwarunkowania prawne związane ze zbywaniem gruntów, w kontekście konieczności wydania zezwoleń jeszcze przed 1 lipca br. – co jest warunkiem inwestora, rozporządzenie obejmujące tereny strefą powinno wejść w życie nie później niż 9 maja br., co wymaga natychmiastowego rozpoczęcia procedury legislacyjnej.
Przewiduje się, że w wyniku objęcia terenu strefą może powstać docelowo prawie 9000 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 4 mld zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 22 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.04.2014
do góry