Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD96
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu kontroli stosowania przez przedsiębiorców postanowień niedozwolonych w wykorzystywanych przez nich wzorcach umownych. Proponowane zmiany mają spowodować bardziej skuteczną eliminację z rynku postanowień niedozwolonych. Ponadto mają służyć ograniczeniu liczby spraw wpływających do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w wyniku działań niektórych organizacji oraz prawników, którzy wnoszą powództwa o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone przede wszystkim w celach zarobkowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotę rozwiązań stanowi zmiana systemu abstrakcyjnej kontroli postanowień niedozwolonych stosowanych we wzorcach umownych oraz rejestru postanowień uznanych za niedozwolone. Proponowane uregulowania dotyczyć mają m.in. legitymacji procesowej do zainicjowania abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, postępowania sądowego w tym przedmiocie, mocy wiążącej postanowień sądu stwierdzających niedozwolony charakter postanowienia umownego, organizacji rejestru postanowień uznanych za niedozwolone, zmian w prawie materialnym w zakresie szerszego ujęcia stosowania niedozwolonych postanowień pochodzących z wzorców – jako czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 1.04.2015 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.04.2015
do góry