Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID173
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowej do 2015 roku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych – dla inwestycji zgłaszanych w konkursie CEF w 2014 roku ma stworzyć możliwość zgłoszenia 6 projektów o łącznej wartości ok. 10,2 mld zł, do pierwszego konkursu finansowanego w ramach nowego mechanizmu Unii Europejskiej - Connecting Europe Facility (pol. Łącząc Europę). Ogłoszenie pierwszego konkursu przez Komisję Europejską ma nastąpić jesienią 2014 r.
Celem projektu jest udokumentowanie ze strony rządowej, że zapewnione będzie dla tych projektów finansowanie wkładu krajowego w wysokości ok. 1,3 mld zł środków budżetu państwa oraz ok. 1,5 mld zł środków kredytu EBI objętego gwarancją Skarbu Państwa. W związku z powyższym dokument powinien zostać ustanowiony przez Radę Ministrów jako program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie, wypełniając dyspozycję art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, określając rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektem objęte są następujące przedsięwzięcia:

- Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław–Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego–Czempiń,
- Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa–Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew–Swarzędz,
- Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy–Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447),
- Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia–Warszawa Gdańska),
- Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Sadowne–Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–Sadowne,
- Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie.

Analiza zasadności realizacji poszczególnych projektów przeprowadzona została w „Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku” (DI). Ze względu na położenie na sieci bazowej TEN-T, znaczne obciążenie ruchem pociągów oraz wysoki stopień przygotowania, ww. projekty uzyskały w ocenie wynik punktowy, plasujący je na wysokich pozycjach listy rankingowej DI.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Klepacki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2014 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.07.2014
do góry