Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID171
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej – „Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 276/2008 w dniu 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej – "Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”, musi zostać uchylony z uwagi na zdezaktualizowanie założeń programowych, co znalazło potwierdzenie w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nadrzędnym „Programu budowy i uruchomienia kolei dużych prędkości w Polsce”, było stworzenie systemu przewozów kolejami dużych prędkości, połączonego z siecią kolejową Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę już prowadzoną modernizację linii Warszawa-Trójmiasto oraz możliwość istotnego ulepszenia linii CMK (z Warszawy do Krakowa i Katowic) do parametrów KDP, przyjęto wspólny przebieg tras Warszawa-Poznań i Warszawa-Wrocław na możliwie najdłuższym odcinku, z obsługą Łodzi i z rozgałęzieniem w rejonie Kalisza (tzw. linii KDP „Y”).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.02.2015
do góry