Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD150
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowe rozwiązania są związane z potrzebą surowszego karania sprawców przestępstw polegających na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki i określenie jej minimalnej wysokości. Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów w blokady alkoholowe przez osoby, które ubiegają się o przywrócenie prawa jazdy po zakończeniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 10 czerwca 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2014
do góry