Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID164
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 146 ust. 4 pkt 6 oraz art. 226 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) a także art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi RP sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2014
do góry