Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID163
Tytuł

Założenia projektu budżetu państwa na 2015 rok

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art.138 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu na rok następny. Zgodnie z art. 3 ust.5 ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Komisji Założenia projektu budżetu państwa na rok następny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Założenia projektu budżetu państwa stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na rok następny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 czerwca 2014 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2014
do góry