Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC52
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowe rozporządzenie określa wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w okresie rozliczeniowym 2013-2020 oraz przyznaje każdej z instalacji uprawnienia do emisji na każdy rok okresu rozliczeniowego.
Przedmiotowe rozporządzenie jest operacjonalizacją wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w okresie rozliczeniowym 2013-2020 i kończy ten proces. Biorąc pod uwagę, że wykaz został w trybie roboczym zaakceptowany przez Komisję Europejską oraz z uwagi na pilną potrzebę wprowadzenia przedmiotowej regulacji, rozporządzenie jest procedowane przed wydaniem decyzji przez Komisję Europejską.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia możliwe będzie przekazanie uprawnień do emisji dla prowadzących instalacje inne niż wytwarzające energię elektryczną, objęte system handlu uprawnieniami do emisji, którymi będą mogli rozliczyć wielkość emisji poprzez umorzenie uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji z 2013 r., zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Korolec Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31.03.2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.04.2014
do góry