Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD307
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju strefy pomorskiej przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia jak najlepszych warunków do realizacji nowych inwestycji na terenach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Włączenie do strefy pomorskiej 410,5345 ha gruntów, położonych w Stargardzie Szczecińskim i Czarnej Wodzie. Teren w Stargardzie Szczecińskim, znajdujący się w granicach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, o powierzchni 377,8502 ha, stanowiący własność miasta adresowany będzie do dużych przedsiębiorców z branż wymagających znacznych powierzchni do prowadzenia działalności. Teren w Czarnej Wodzie o powierzchni 32,6843 ha, stanowiący własność spółki Steico, jest włączany do strefy w związku z planowaną inwestycją, w ramach funkcjonującego zakładu, produkującego materiały budowalne z drewna. W wyniku tej inwestycji o nakładach 160 mln zł powstanie co najmniej 70 nowych miejsc pracy z gwarancją utrzymania już istniejącego zatrudnienia wynoszącego 170 etatów.
Przewiduje się, że w wyniku objęcia nowych terenów strefą pomorską może powstać docelowo ok. 4982 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 3,8 mld zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.05.2014
do góry