Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD306
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w zakresie przedłużenia okresu udzielania pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania umożliwią kontunuowanie pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych przyznawanej w ramach rządowego programu. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi aktami prawnymi przedmiotowa pomoc przysługiwała w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie oraz od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.03.2014
do góry