Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID162
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana uchwała zmienia uchwałę Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. poz. 1030) w zakresie przedłużenia okresu udzielania pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze adresatów programu (osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne) zasadne jest przedłużenie okresu, na który ustanowiony został program do końca 2014 r., czyli do 31 grudnia 2014 r. Projektowane rozwiązania umożliwią kontunuowanie pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych przyznawanej w ramach rządowego programu. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi aktami prawnymi przedmiotowa pomoc przysługiwała w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie oraz od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.03.2014
do góry