Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB28
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K 17/11 w zakresie zmiany przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zasady, że wymiar czasu pracy osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wynosić maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Krawczyk Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCL
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2014
do góry