Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC117
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności określenie sankcji za naruszenie unijnych przepisów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT oraz  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR).
Założenia projektu ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 21 stycznia 2014 r. (projekt  ZC28).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest określenie sankcji za naruszenie unijnych przepisów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT oraz  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR) oraz wyznaczenia organu właściwego odpowiedzialnego za implementację i wykonanie przepisów rozporządzenia EUTR na poziomie krajowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Otawski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 stycznia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.01.2015
do góry