Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID159
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Strategia rozwoju Polski Zachodniej (strategia ponadregionalna w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) jest wyrazem uwzględnionego w Traktacie Lizbońskim i Strategii Rozwoju Kraju 2020 terytorialnie zorientowanego podejścia do rozwoju dostosowanego w większym stopniu do potrzeb różnych rodzajów terytoriów.
W polskim porządku dokumentów strategicznych strategia jest umiejscowiona między zintegrowanymi strategiami krajowymi, a strategiami rozwoju regionalnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategia definiuje ponadregionalne cele polityki rozwoju w oparciu o potencjały obszaru Polski Zachodniej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIwona Wendel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.06.2014
do góry